Gå til leksikonoversigt

Køller, Ernst Matthias von, 1841-1928, overpræsident

Personer

Ernst Matthias von Køller stammede fra byen Kantreck i nærheden af Gollnow i Pommern. Efter en universitetsuddannelse indtrådte han i 1864 i statstjenesten. I 1881-1888 blev han valgt til rigsdagen, hvor han viste sig at være en slagkraftig taler for det konservative parti. Efter forskellige hverv som politipræsident i Frankfurt am Main og understatssekretær i Elsass-Lothringen blev han i 1894-95 preussisk indenrigsminister. To år senere blev han udnævnt til overpræsident i provinsen Slesvig-Holsten.

Efter et års afventende holdning forsøgte han fra oktober 1898 med den hårdhændede såkaldte Köller-politik at skabe ro i Sønderjylland og greb bl.a. til masseudvisninger til Danmark. I perioden 1898-1903 udvistes ca. 900 personer fra Nordslesvig. Formålet var, som han selv udtalte til journalist Henrik Cavling ved Politiken "at knuse den danske agitation, som den blev bedrevet af redaktørerne H.P. Hanssen og Jens Jessen". Danskerne skulle lære at hæfte solidarisk. 

Udvisningerne vakte opmærksomhed i hele Tyskland og i det øvrige Europa og interessen for den sønderjyske sag fik voldsom næring i Danmark. Køllers hårdhændede metoder vakte også stærk kritik i store dele af den tyske nation.

I Sønderborg blev det meddelt forældre til unge på skoler i Danmark, at hvis ikke deres børn kom hjem inden en vis frist, ville samtlige danske "undersåtter" i området blive udvist. Forældrene bøjede sig ikke for presset og Köller måtte lade sagen falde.

Køller betjente sig af loyale embedsmænd, som kom sydfra uden kendskab til områdets danske kultur og med den ene ambition hurtigst muligt at udmærke sig og dermed opnå avancement til stillinger længere syd på.

Køllers politiske målsætning var at skabe ro i Sønderjylland omkring det nationale spørgsmål, men i kraft af hans hårdhændede metoder, chikane og forfølgelse fik han det stik modsatte resultat. Han stimulerede ved sin politik et tættere og tættere sammenhold i den dansksindede folkegruppe. Modsætningen mellem dansk og tysk blev således voldsomt skærpet i Köller-perioden.