Gå til leksikonoversigt

Kühl, Jørgen, født 1965, rektor for A.P. Møller Skolen

Personer

Jørgen Kühl var fra 2006 og frem til 2021 rektor for det nye danske gymnasium og fællesskole A.P. Møller Skolen i Slesvig. Han er student fra Duborg-Skolen 1985, cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet 1990 og Ph.D. sammesteds 1994. Han var Museet ved Danevirkes første leder 1990-1999. 1999-2006 var han direktør for Institut for Grænseregionsforskning, fra 2004 tillige institutleder ved Syddansk Universitet. Ekstern lektor i europæisk samtidshistorie ved Aarhus Universitet 1998-99 og ved Universität Flensburg og Syddansk Universitet 2006-07. Han har forelæst på universiteter og videnskabelige konferencer i Europa og Nordamerika. Desuden har han bl.a. været konsulent for EU, Europarådet og Irlands uddannelsesstyrelse.

 

Jørgen Kühl er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (professorbedømt 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bøgerne Mindretalspolitik (1996), Tyskere i Øst (1997), SSW (1998), Danevirke – Nordens største fortidsminde (1999), Mindretalsunionen FUEV’s historie (2000), Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa (2003), Ein europäisches Modell? (2005), København-Bonn Erklæringerne (2005) og Minority Policy in Action (2005).

 

Jørgen Kühl: Mindretal og national identifikation i Norden