Gå til leksikonoversigt

Kühl, Jørgen, født 1965, rektor for A.P. Møller Skolen

Personer

Jørgen Kühl har siden 2006 været rektor for det nye danske gymnasium og fællesskole A.P. Møller Skolen i Slesvig. Han er student fra Duborg-Skolen 1985, cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet 1990 og Ph.D. sammesteds 1994. Han var Museet ved Danevirkes første leder 1990-1999. 1999-2006 var han direktør for Institut for Grænseregionsforskning, fra 2004 tillige institutleder ved Syddansk Universitet. Ekstern lektor i europæisk samtidshistorie ved Aarhus Universitet 1998-99 og ved Universität Flensburg og Syddansk Universitet 2006-07. Han har forelæst på universiteter og videnskabelige konferencer i Europa og Nordamerika. Desuden har han bl.a. været konsulent for EU, Europarådet og Irlands uddannelsesstyrelse.

 

Jørgen Kühl er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (professorbedømt 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bøgerne Mindretalspolitik (1996), Tyskere i Øst (1997), SSW (1998), Danevirke – Nordens største fortidsminde (1999), Mindretalsunionen FUEV’s historie (2000), Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa (2003), Ein europäisches Modell? (2005), København-Bonn Erklæringerne (2005) og Minority Policy in Action (2005).

 

Jørgen Kühl: Mindretal og national identifikation i Norden