Gå til leksikonoversigt

Mellemslesvigsk Udvalg

Oprettet 1918 med grosserer I.C. Paulsen fra Flensborg som formand. Udvalget krævede en folkeafstemning om det nationale tilhørsforhold i Flensborg og det mellemste Slesvig og indsamlede hurtigt 3.401 underskrifter i Flensborg og 876 i landdistrikterne. Kravet om folkeafstemning blev opfyldt med Versaillestraktaten, der fastlagde, at der skulle finde afstemninger sted i 1. Zone (Nordslesvig) og 2. Zone (Flensborg by og en række landsogne). I 1919 var Mellemslesvigsk Udvalg fortaler for en indlemmelse af hele Slesvig i Danmark og derefter afstemning sydfra om genafståelse til Tyskland. Det protesterede til Den internationale Kommission over folkeafstemningen den 14. marts 1920.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920, bd. 1-3. 1979.