Gå til leksikonoversigt

Møgeltønder Kirke

Steder

Møgeltønder Kirke kan føres tilbage til slutningen af 1100-tallet. Senere er koret blevet forsynet ved spidsbuede hvælvinger som blev udsmykket med fresco-malerier. Kor og skib blev forlænget allerede ca. 1275, endvidere tilbygget sengotisk tårn, et trappehus fra 1692, et gravkapel fra 1763 og våbenhus fra 1898. Korets og skibets kalkmalerier fra flere perioder er ufølsomt restaureret 1894-98 af maleren August Wilckens, der, foruden sig selv tilføjede grev Hans Schack og søn i 1890’er-jakkesæt.

Inventar: Sengotisk firefløjet altertavle fra ca. 1500 med figurrig Golgata-scene i midten, apostle i inderfløjene og på ydersiderne 8 passionsmalerier, døbefont fra 1694 og tre pulpiturer fra 1578, 1691 og 1692. I korbuen hænger to store træfigurer fra slutningen af 1400-tallet, Jomfru Maria og St. Nicolaus (kirkens helgen).

En af feltherre Hans Schacks første handlinger efter han overtog Schackenborg i 1661 var at sætte et ur op på kirketårnet. Uret blev leveret fra urmagermester Johan Philip i Flensborg og opsat i 1663.

Orglet stammer fra 1679 og er det ældste bevarede kirkeorgel i Danmark. Orglet blev købt for en sum på 420 rigsdalere, hvoraf de 200 rigsdalere kom fra omegnens bønder for at frikøbe fæstebøndernes anfører Anders Nissen, der i 1674 var blevet dømt til døden, fordi han havde forsøgt et oprør mod feltherren Hans Schack på Schackenborg. Orglet blev bygget af en ukendt orgelbygger i Hamborg og er typisk for den nordtyske orgelbygningsstil.

Af Knud-Erik Therkelsen