Gå til leksikonoversigt

Müller, Max, 1808-1884, dansk officer

Personer

Max Müller blev født i Fredericia og blev allerede som 14-årig i 1822 landkadet og efter bestået eksamen i 1825 korporal og fra 1827 sekondløjtnant ved regimentet i Rendsborg. Han deltog som kompagnichef i de fleste af kampene under Treårskrigen og blev ved krigens afslutning forfremmet til major, senere oberstløjtnant og oberst.

I perioden 1854-63 var han udstationeret ved garnisonen i Rendsborg. I december 1863 fik han kommandoen over 7. brigade, 1. og 11. regiment. Ved tilbagetoget fra Danevirke den 5. februar 1864 fik Müller ordre til at standse de forfølgende østrigere ved Sankelmark lidt syd for Flensborg. 

Müllers resolutte kommando under slaget gav ham stor popularitet. Efter krigen var der overvejelser om at uddanne en særlig landgangsstyrke under Max Müllers ledelse. Dette blev dog aldrig til noget.

Max Müller blev pensioneret som general i 1879 og ligger begravet på Frederiksberg Kirkegård.