Gå til leksikonoversigt

Nielsen, I.P., 1873-1952, folketingsmand

Personer

Uddannet bager og tidligt aktiv i fagligt arbejde i Bagerforbundet og senere i Socialdemokratiet. Havde under ophold i Tyskland fået kontakt til den tyske fagbevægelse og lært sig tysk. Da Lenin i 1917 som politisk flygtning rejste gennem Danmark undervejs til Rusland, overnattede han hos I.P. Nielsen, der på dette tidspunkt endnu boede i København.

Da Genforeningen nærmede sig, sendte Stauning I.P. Nielsen til Sønderjylland med den opgave at organisere det danske socialdemokrati, så de mange socialdemokratiske vælgere, der hidtil havde være organiseret i tysk sammenhæng kunne indlemmes i det danske socialdemokrati. I.P. Nielsen blev straks i 1920 valgt til Folketinget på den socialdemokratiske liste, hvor han sad frem til 1943.

Han var allerede i 1920, kendt som "der Kindervater" i sin egenskab af formand for Komiteen til Hjælp for Nødlidende Børn og sit store engagement i forældreløse børn. I.P. Nielsen havde et stærkt ønske om, at Gråsten Slot kunne blive indrettet til børnehjem, men da slottet i stedet blev givet som folkegave til kronprins Frederik og Dronning Ingrids bryllup i 1935, blev han rasende. Han opsøgte kronprinsparret på Gråsten Slot, og det lykkedes ham uden forudgående aftale, formentlig med kronprinsesse Ingrids mellemkomst, at få en samtale med kronprinsparret.

Hans stærke engagement gjorde et stort indtryk på kronprinsparret, og der udviklede sig et personligt venskab mellem dem, som blandt andet kom til udtryk i den kongelige families talrige besøg i I.P. Nielsens sommerhus ved Dynt Strand, når kongefamilien under deres ferieophold på Gråsten Slot ønskede at træde ud af det offentlige søgelys.

Det fortælles i forlængelse heraf, at Dronning Ingrid, da hun blev spurgt om man med henvisning til hendes stærke engagement i det sønderjyske spørgsmål, kunne hænge hendes portræt op i det nationale portrætgalleri på Folkehjem i Aabenraa, skal have svaret ja på den betingelse, at I.P. Nielsens portræt kom til at hænge ved siden af.

I.P. Nielsen blev i 1936 medlem af Sprogforeningens bestyrelse. Skønt ikke han ikke var født sønderjyde, kom han til at øve en betydningsfuld indsats i genforeningsarbejdet.

I Nordslesvig blev det hans store fortjeneste, at arbejderkredse, som hidtil gennem de tyske fagorganisationer var orienterede i tysk retning, sluttede sig til det danske socialdemokrati og dermed til de danske befolkningskredse. Dertil kom, at han havde et klart blik for folkeoplysningens og det nationale arbejdes store betydning.

I.P. Nielsen tog initiativet til oprettelse af Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn og til oprettelse af Sønderjysk Hjælpefond.

Han er portrætteret i Portrætgalleriet på Folkehjem i Aabenraa

Litteratur:
Frede Nielsen m.fl. (red.): I.P. Mindebogen, 1953.
Frode Sørensen: Revolutionen og Magten. 2008.