Gå til leksikonoversigt

Nolde, Emil, 1867-1956, tysk-dansk maler og grafiker

Personer

Emil Nolde blev født i landsbyen Nolde, som efter 1920 kom til at ligge lige nord for den dansk-tyske grænse. Emil Nolde havde dansk statsborgerskab efter 1920, hvilket han fastholdt. Emil Nolde blev efter et ophold i København i 1900-01 gift med skuespillereleven Ada Vilstrup, som han var gift med til hendes død i 1946. I 1901 skrev han om sin blandede identitet: 

"Det er ganske ejendommeligt og ikke altid lykkeligt at være født i et grænseland, hvor for og imod, her og hisset tegner sig skarpere end andre steder. Den der bliver født midt i sit hjemland, bliver sparet for megen forvirring og mange opgør, som man må gennemleve i grænselandet".

I de syv år Emil Noldes forældre var forlovet med hinanden, skrev de til hinanden på begge sprog. Faderen skrev på tysk til moderen, og moderen på dansk til faderen. I hjemmet blev der talt både sønderjysk og frisisk, men uden for hjemmet plattysk mens der i skolen blev undervist på højtysk undtagen i religionsundervisningen, hvor sproget var rigsdansk. Omtrent samtidig tog Emil Hansen, som var hans fødenavn, navn efter fødebyen Nolde og hed herefter Emil Nolde. Han var som kunstner orienteret mod tysk kunst og blev en af hovedkræfterne i tysk impressionisme. 

Han var fra 1906-07 medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. På en etnografisk ekspedition til Sibirien, Japan og Sydhavsøerne i 1913-14 blev hans interesse for primitiv kunst vakt, og den kan herefter spores i hans maleri. I perioden 1903 til 1916 boede parret på Als, men drog hver vinter til Berlin for at søge inspiration i kunstnerkredse der. I disse år malede Nolde især religiøse motiver. Mest kendt er hans billeder omkring Jesu lidelseshistorie, hvor Jesus portrætteres som et hærget og fattigt menneske med tydelige jødiske træk og uden nogen form for guddommelighed. 1916-26 boede parret i Ubjerg ved Tønder og flyttede derefter til Seebüll umiddelbart syd for grænsen. Her opførte de en stor villa og anlagde en smuk blomsterhave, hvor Emil Nolde kunne finde motiver til sine mange blomstermalerier.

På trods af Noldes sympatier for nazismen (han blev medlem af det nordslesvigske naziparti NSDAP-N i 1934-35) blev hans kunst alligevel af de nazistiske magthavere stemplet som "entartet" (sygeligt degenereret). Han blev derfor pålagt maleforbud. I perioden 1941-45 turde han ikke male oliemalerier, fordi farverne kunne lugtes. I stedet udviklede han sig som en original akvarelmaler med sine mange såkaldte ”umalede billeder”. Den tyske forfatter Siegfried Lenz har beskrevet denne periode i Emil Noldes liv i romanen "Tysktime".

Efter 2. Verdenskrig betragtes Nolde som en af de vigtigste eksponenter for den tyske ekspressionisme. Han er især kendt for sine ukonventionelle religiøse malerier, marsklandskaber og blomsterbilleder. Det er et maleri i glødende farver, som griber ved sin oprindelige, sanselige og direkte naturfornemmelse.

Ada Nolde døde i 1946 og Nolde giftede sig igen to år senere med den 26-årige Jolanthe Erdmann. Han døde i 1956 og blev efter eget ønske begravet ved siden af sin første kone Ada i haven ved Noldemuseet.

Den største samling af Noldes kunst findes i dag i villaen i Sebüll, hvor museet Nolde Stiftung Seebüll blev åbnet i 1957 udelukkende med Noldes kunst. I tillægget til sit testamente skrev Nolde: "I taknemmelighed over for hjemstavnen, som har ladet os opleve en solrig barndom, og i taknemmelighed over for de lande, Danmark og Tyskland, som skænker os beskyttelse og fremgang i svære tider, grundlægger vi en selvstændig fri stiftelse til fremme af offentlighedens kærlighed til kunsten og til almennytte".

Nolde Stiftung Sebülls hjemmesides tyske afsnit er der mulighed for at se eksempler på Noldes kunst.
Se også Artsys hjemmeside om Emil Nolde (engelsk-sproget)

Litteratur:
Emil Nolde: "Mit liv". Gyldendal, 2006.