Gå til leksikonoversigt

Okseøerne

Steder

I Flensborg Fjord, lige ud for Sønderhav, ligger Lille Okseø og Store Okseø. Okseøernes navn skyldes, at de om sommeren blev brugt til græsning og opfedning af okser. Der er hele året færgefart til Store Okseø fra Sønderhav.

Lille Okseø (4 ha) ejes af Københavns Lærerforening, som driver lejrskole på øen. Et sagn fortæller, at det var på Lille Okseø den pestramte dronning Margrete 1. døde i 1412, efter at hun havde besigtiget byggeriet på Duborg Slot i Flensborg. En anden version af sagnet siger, at dronningen døde på et skib i Flensborg Fjord.

Store Okseø (8 ha) ejes af Naturstyrelsen, som har forpagtet øen til privat side. Der er et landbrug og en kro på øen.

Af Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:
Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture nr. 129. 

Store og Lille Okseø

Store Okseø nederst til venstre, Lille Okseø i midten og landsbyen Sønderhav og Fjordvejen til højre i billedet. I baggrunden Flensborg.