Gå til leksikonoversigt

Region Sønderjylland-Schleswig

Begreber

Region Sønderjylland-Schleswig ligger i det nordligste Tyskland og det sydligste Jylland. med et samlet areal på 8.105 km² og ca. 700.000 indbyggere (1997), heraf 450.000 i Tyskland og ca. 250.000 i Danmark. Region Sønderjylland-Schleswig blev oprettet den 16. september 1997 i Aabenraa.

Partnere i Tyskland: Flensborg by, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg

Partnere Danmark: Region SyddanmarkAabenraa KommuneSønderborg KommuneTønder Kommune og Haderslev Kommune.Målet er at udligne ulemperne ved at være udkantsområde ved gennem et øget samarbejde at forvandle området til en beliggenhedsmæssig fordel, så regionen kommer til at spille en central rolle igen.

Det grænseoverskridende samarbejde giver ikke blot nye impulser, der fremmer en aktiv, positiv sameksistens mellem erhvervsliv, kultur, miljø og politik, men former også en fælles regional profil, der har gode muligheder for at klare sig godt i den europæiske konkurrence. Her er det af særlig betydning at uddybe kontakterne mellem menneskene og de mange forskellige organisationer, så der skabes et varigt grænseoverskridende samarbejde.

Region Sønderjylland-Schleswig ligger - med nogle få ændringer - inden for grænserne af det tidligere hertugdømme Slesvig og er præget af århundredgamle traditioner på skillelinjen mellem dansk og tysk kultur. Her er mange familier danske og tyske. Man er stolt af sine mindretal. Her har ikke kun det danske mindretal og det tyske mindretal hjemme, men også det frisiske mindretal hjemme.

Den danske del af regionen:

Det gamle Sønderjyllands Amt med ca. 250.000 indbyggere. Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft i Danmark. Forvaltningsenhederne blev fastlagt således at Sønderjyllands Amt blev afløst af Region Syddanmark. Hvor Sønderjyllands Amt havde omkring 250.000 indbyggere, har Region Syddanmark  omkring 1,2 millioner og omfatter de hidtidige Sønderjyllands, Vejle, Ribe og Fyns amter.

Den tyske del af regionen:

Kreis Nordfriesland, hvis særkende er de mange øer og halliger, er en af Tysklands mest populære ferieregioner. Kreis Nordfriesland har ialt 160.000 indbyggere og et samlet areal på 2.050 km².

Kreis Schleswig-Flensburg, der ligger ved Østersøen, hører til Tysklands største med et areal på 2.071 km². Kredsen har fire byer (Slesvig, Kappel, Lyksborg og Arnæs), 132 selvstændige landkommuner og 193.000 indbyggere.

Byen Flensborg er selvstændig købstad med 85.000 indbyggere og et areal på 56 km². Den er Tysklands nordligste og Slesvig-Holstens tredjestørste by. Fjordbyen er det maritime centrum ved Østersøen samt egnscenter i landsdelen Slesvig og også universitetsby.Aftalen om etablering af Region Sønderjylland-Schleswig bygger på årtiers pragmatisk samarbejde mellem mange forskellige aktører på dansk og tysk side som har løst en række enkeltsager. En forbilledlig mindretalspolitik har øget tilliden mellem nabolandene. Samtidig har især Dansk-Tysk Forum som fælles samtaleforum i høj grad fremmet den grænseoverskridende integration og gavnet atmosfæren mellem nabolandene. Dette har skabt voksende tillid til et institutionaliseret samarbejde mellem parterne.

Aftalen bygger på, at principperne om ligeberettigelse og gensidig respekt for hver sides særlige kulturelle egenart, at beslutninger kun kan træffes i principiel enighed og at hver side respekterer den nationale lovgivning i sit eget land og tager hensyn til de retlige forhold på den anden side.