Gå til leksikonoversigt

Ringerinck, Hinrich, død 1629, billedskærer

Personer

Hinrich Ringerinck, der formentlig var indvandret til Flensborg fra Westfalen, nævnes første gang som stenhugger i Flensborg i 1583, herefter som både stenhugger og snedker og senere kun som billedskærer. Han var knyttet til byens snedkerlav, men han måtte kun beskæftige en enkelt snedkersvend. Endnu i 1626 virkede han stadig i Flensborg, men drog derefter, formentlig på grund af Trediveårskrigens hærgen til København, hvor han døde.

Gennem 40 år udførte Ringerinck en lang række fremragende billedskærerarbejder. Orgelpulpituret i Sankt Nikolaj Kirke i Flensborg (1604-09) anses for at være hans hovedværk. Af andre af Ringerincks værker kan f.eks. nævnes Mariekirkens altertavle (1598), Helligåndskirkens prædikestol (1602), begge Flensborg, prædikestolen i Egen Kirke (1600) og Dybbøl Kirke (1605) samt en del inventar i Kliplev Kirke.

Litteratur:

Dansk Biografisk Leksikon