Gå til leksikonoversigt

Skomagerhus grænseovergang

Steder

Grænseovergang ved Dambroen/Skomagerhus (tysk: Schusterkate) ved grænsesten nr. 1, hvor Krusåen har sit udløb i Flensborg Fjord. Overgangsstedet blev etableret efter Genforeningen i 1920. Det var en såkaldt "anmeldelsespost", hvor man ikke kunne deklarere toldpligtige varer. Og i en lang årrække var det kun tilladt personer med særligt legitimationskort at passere grænsen her. Det var bl.a. børn, der gik i skole i Flensborg, skovarbejdere, embedsmænd og enkelte flensborgere, der ejede sommerhus på nordsiden af Flensborg Fjord. Grænseovergangen kan kun passeres til fods.

Grænseovergangen blev etableret her bl.a. fordi Flensborgs borgere brugte skoven langs fjorden som udflugtsmål, og det kunne efter 1920 ikke lade sig gøre uden en grænseovergang.

Ved 2. Verdenskrigs begyndelse blev grænseovergangen ved Skomagerhus lukket for al passage. Og de første år efter befrielsen i 1945 blev den bevogtet af først Den danske Brigade og siden af soldater fra 1. Regiment ("Københavnernes regiment").

Fra 1954 blev overgangen i sommerhalvåret åbnet for trafik onsdage, lørdag-søndage og helligdage i tidsrummet 13 til 22 og søndage fra kl. 8 til kl. 22. Siden Danmark den 25. marts 2001 tiltrådte Schengen-aftalen har overgangen ved Skomagerhus været åben døgnet rundt og uden fast kontrol fra politi eller toldvæsen.

Skomagerhus ligger som det første hus på dansk side op mod skoven, ca. 300 m øst for grænseovergangen. I huset var der før Genforeningen et lille traktørsted, som var et af flensborgernes udflugtsmål. Huset har især indskrevet sig i historien fordi det var herfra, den danske efterretningsofficer Hans M. Lunding i dagene op til den 9. april 1940 rapporterede til den danske generalstab og regering om de store troppekoncentrationer syd for grænsen.