Gå til leksikonoversigt

Sønder Brarup

Steder

Sønder Brarup ligger ca. 10 km sydvest for Kappel. Byen har været en af de betydende byer i det sydlige Angel og er blevet kaldt Angels hemmelige hovedstad. Sønder Brarup omkring 3.800 indbyggere.

Byen nævnes første gang i 1231, men at her har været mennesker lang tid før, vidner fundene i Thorsbjerg Mose om. I den lille skovmose, i byens nordlige udkant, er gjort talrige fund af våben, tøj, vogndele, smykker og mønter, meget af det slået itu og ofret til krigsguden. Ofringerne er blevet foretaget fra 100 år f.v.t. til 400 år efter. Fundene kan hovedsageligt ses på Gottorp Slot, men også på Nationalmuseet i København.

Over for mosen ses en noget slidt gravhøj med en stenkreds, ”Kummerhy”, fra bronzealderen. Skilte viser til mosen i den nordlige udkant af byen på vejen mod Nørre Brarup. 700 meter øst for mosen, i Kildegade, ligger den gamle helligkilde, der måske er den egentlige årsag til Sønder Brarup og det årlige marked ”Brarupmarkt”, som man med sikkerhed ved, har fundet sted siden 1593. Markedet foregår i den sidste weekend i juli og har udviklet sig til en større folkefest.

Sønder Brarup danske skole er en af de større danske skoler med ca. 100 elever og hjælpeskole, grundskole og hovedskole op til 9. klasse. I byen findes også dansk børnehave og en dansk menighed, hvis nye kirke blev indviet december 2002.

Læs flere oplysninger på www.suederbrarup.de 

Kilde: Grænseforeningens årbog 2006