Gå til leksikonoversigt

Sønderjyske Årbøger

Begreber

Tidsskrift grundlagt 1889 på initiativ af rigsarkivar A.D. Jørgensen og redigeret af de fremtrædende danske sønderjyder H.P. Hanssen, Gustav Johannsen og Peder Skau. Indtil 1914 rummede Sønderjyske Årbøger både historisk stof, især skrevet af historikere bosat nord for Kongeåen, og aktuelt stof fra nationalitetskampen, skrevet af sønderjyder. Efter en afbrydelse 1914-22 blev udgivelsen genoptaget i 1923 af Historisk Samfund for Sønderjylland, efterhånden med et rent historisk indhold. Udkom i 2010 i et oplag på 2.300.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Inge Adriansen og Henrik Fangel: Lokalhistorisk arbejde i Sønderjylland 1889-1989, i: Søn Årb 1989.