Gå til leksikonoversigt

Zoneinddeling

Begreber

Efter 1. Verdenskrigs afslutning blev det i Versailles-freden bestemt, at der skulle gennemføres en folkeafstemning i Sønderjylland. Hensigten var at fastlægge den fremtidige grænse mellem Danmark og Tyskland ud fra princippet om folkenes selvbestemmelsesret. 

Zone 1 var området nord for den såkaldte Clausen-linie, der ud fra sprogstudier i lokalbefolkningen, erhvervsstruktur og geografi gik fra Flensborg Fjord (nord for Flensborg by) og vestpå langs Skelbækken og Vidå syd om Tønder. I zone 1 blev der den 10. februar 1920 stemt en bloc - det vil sige, at afstemningsresultatet skulle gælde for hele området.

Zone 2 var et område, som strakte sig ca. 20 km syd for Clausen-linien og inkluderede Flensborg by samt vadehavsøerne Sild og Før. Området blev i debatten også kaldt det mellemslesvigske område. Her gennemførtes afstemningen den 14. marts 1920, men således, at afstemningsresultatet kun gjaldt kommunevis.

Zone 3 var området syd for zone 2 ned til Danevirke. Der blev aldrig gennemført en afstemning i zone 3, men det var planen i en periode, efter at Dannevirkebevægelsen på eget initiativ havde sendt en delegation til Fredskonferencen i Paris og påvirket konferencen til at oprette en tredje zone. Forslaget blev senere strøget på foranledning af den danske regering.