Kontakt en foreningskonsulent

Vores foreningskonsulenter og sekretariatsmedarbejdere står klar til at hjælpe dig og din lokalforening.

Foreningskonsulenterne kan hjælpe med:

 • rådgivning af lokalforeningens bestyrelse
 • deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger (når nødvendigt)
 • opbygning af venskabsforbindelser i Sydslesvig
 • tilrettelæggelse af venskabsbesøg i Sydslesvig
 • ​tilrettelæggelse af lokalforeningens årsprogram
 • tilrettelæggelse af ture til Sydslesvig
 • støtte når lokalforeningen har en stand ved dyrskuer, messer o.l.
 • tilrettelæggelse af hvervekampagner
 • ajourføring af aktivitetskalender i Grænsen og på hjemmesiden
 • kontakt til gæstelærerbesøg
 • kontakt til Sydslesvigske Børns Ferierejser og Elevudveksling
 • når ideer skal blive til virkelighed

 

Sekretariatsmedarbejderen kan hjælpe med:

 • udsendelse af kontingentopkrævninger
 • udsendelse af Dybbølmærker
 • medlemsservice, herunder ind- og udmeldelser
 • hjælp til opsætning og trykning af lokalforeningers arrangementskalender
 • hjælp til brug af medlemsdatabase

 

Kontaktoplysninger