Upload jeres arrangementer ét sted – så klarer vi resten

Grænseforeningens sekretariatet har sat gang i en proces, der skal gøre det lettere for lokalforeningerne at lave programmer

Når der skal laves programmer i 2024, skal lokalforeningerne kun gøre én ting – nemlig at uploade deres arrangementer og tilhørende billeder til Grænseforeningens hjemmeside.

Når der skal laves programmer i 2024, skal lokalforeningerne kun gøre én ting – nemlig at uploade deres arrangementer og tilhørende billeder til Grænseforeningens hjemmeside.

Foto: Grænseforeningen

Grænseforeningens lokalforeninger arrangerer hvert år ture, foredrag og sangaftener m.m., der samles i et program, som udsendes med posten til alle givne medlemmer.

I dag er processen for programmerne tilrettelagt, så lokalforeningerne skal levere et stykke arbejde ad flere omgange.

Men når der skal laves programmer i 2024, skal lokalforeningerne kun gøre én ting – nemlig at uploade deres arrangementer og tilhørende billeder til Grænseforeningens hjemmeside.

Så sørger Grænseforeningens sekretariat for, at et program bliver udformet og trykt, samt at aktiviteterne bliver indrykket i magasinet Grænsen.

”Det er lokalforeningernes aktiviteter, der er rygraden i vores forening. Derfor skal sekretariatet også sørge for, at aktiviteterne når så bredt ud som muligt, og at processen heromkring er så optimal som muligt”, siger Hanne Sundin, direktør i Grænseforeningen.

”På baggrund af de tilbagemeldinger, sekretariatet fik på besøgsrunden hos lokalforeningerne, har bestyrelsen nu igangsat en ny proces for lokalforeningsprogrammerne, der skal gøre arbejdet nemmere for lokalforeningerne”, tilføjer hun.

Grænseforeningens sekretariat er i dialog med foreningens hjemmesideudvikler om en række tilføjelser, der skal medføre, at lokalforeningerne kan uploade indhold til hjemmesiden, som sekretariatet så kan ’trække ud’ efter en given deadline.

Et vigtigt led i den nye proces er, at Grænseforeningens sekretariat også vil udvikle en billedbank, hvor man som lokalforening kan finde rettighedsfrie billeder i god kvalitet. Her downloader man så sine billeder for så at uploade dem til sine arrangementer på Grænseforeningens hjemmeside.

Og igen er det så sekretariatet, der klarer opgaven med at få billederne i programmerne. Det betyder, at lokalforeningerne slipper for at finde gode, gratis billeder på internettet – en proces, der har vist sig at være bøvlet.

Den nye proces vil først træde i kraft i begyndelsen af 2024 (først programdeadline er 1. maj med udgivelse i midten af juni), da det tager tid at udvikle de nødvendige tilføjelser til hjemmesiden. Det betyder, at næste omgang af lokalforeningsprogrammer, der har deadline den 25. oktober, vil foregå efter den nuværende proces.

Den nye proces vil blive præsenteret i et senere nyhedsbrev samt gennemgået på et Teams-møde. Der vil blive sendt en invitation til Teams-mødet per mail.

I forlængelse af den nye proces har Grænseforeningens bestyrelse besluttet, at der fra 2024 kun udgives programmer på to tidspunkter – juni og december – i stedet for tre. Det betyder, at lokalforeningerne selv kan beslutte, om de vil udsende et årsprogram eller to halvårsprogrammer. Og det er op til lokalforeningerne selv, om årsprogrammet skal udkomme i juni eller december.