Gå til leksikonoversigt

Årsmøder, Tyske, i Sønderjylland

Begreber

Tre årsmøder er særligt vigtige for det tyske mindretal: Knivsbjergfesten, Deutscher Tag og Sankelmark-mødet. Midt i juni foregår Knivsbjergfesten, som Deutscher Jugendverband (det tyske ungdomsforbund) arrangerer. Her er altid håndboldturnering, mange børne- og ungdomsaktiviteter, musikalske og sportslige indslag og festtaler. Første lørdag i november indbyder Bund Deutscher Nordschleswiger til Deutscher Tag i Tinglev, og dette årsmøde indledes med en række kulturelle og sociale aktiviteter over hele Sønderjylland i ugen op til selve mødet i Tinglev. Deutscher Tag er både en informations- og en festdag. Om formiddagen er der danske og tyske gæster, der diskuterer aktuelle politiske begivenheder. Om eftermiddagen er der musikalske og kulturelle indslag, der afsluttes med en festtale og hilsener fra såvel danske som tyske politikere. Denne dag udkommer også Bund Deutscher Nordschleswigers årsskrift Grenzland.

En tredje vigtig sammenkomst er Sankelmark-mødet, der finder sted hvert år i januar på Akademie Sankelmark, den tyske grænseforenings kursussted i Slesvig-Holsten. Desuden er der andre årlige sammenkomster som de tyske børnehavers og skolers dag, der er betydningsfulde for medlemmerne, men ikke har karakter af at være centrale begivenheder.

Af Frank Lubowitz i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Olaf Peters: Weihnachten, Ostern und Knivsbergfest«. 100 Jahre Deutsches Volksfest auf dem Knivsberg, i: Jürgen Ostwald: Der Knivsberg. Heide 1994. Frank Lubowitz: Zusammenkunfte der Nordschleswiger, i Schleswig-Holstein, 2010.