Gå til leksikonoversigt

Abkær Mose

Steder

Abkær Mose er en ca. 300 ha højmose beliggende 3,5 km sydøst for Over Jerstal på overgangen mellem morænelandskabet i øst og hedeslette- og bakkeølandskabet i vest. Mosen er en af meget få højmoser i Sønderjylland. Den bærer tydeligt præg af intensiv tørvegravning særligt omkring 2. Verdenskrig, hvor man endog forsøgte benzinfremstilling med udgangspunkt i tørven. Desuden har adskillige private haft små parceller i mosen til privat tørvegravning til husholdningen. Mosen er EF-fuglebeskyttelsesområde.

Overfredningsnævnet har i 1991 endeligt fredet mosen og to andre i det sammenhængende moseområde: Stengelmose og Hjarup Mose. 

Af Martin Abrahamsson i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, s. 11.