Gå til leksikonoversigt

Achelis, Thomas Otto, 1887-1967, historiker

Personer

Thomas Otto Achelis blev født i Bremen og uddannet historiker. Han var gymnasielærer i Haderslev fra 1916 og ansat af Haderslev by 1924-26 til at ordne byens rådstuearkiv. I årene 1935-57 var Achelis lærer i Rendsborg, hvorefter han kom på universitetet i Kiel. På baggrund af studier i rådstuearkivet udgav han Haderslev Bys Historie 1292-1800 (1926-29), hvorefter han kastede sig over omfattende personalhistoriske studier. En fortegnelse i tre bind over de slesvigske studenter ved universiteterne 1517-1864 er hans hovedværk. Achelis var en betydningsfuld brobygger mellem dansk og tysk historieskrivning.

Madsen, Lennart S., "Achelis, Thomas Otto," i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011,