Gå til leksikonoversigt

Adler, Jacob Georg Chr., 1756-1834, teolog

Personer

Jacob Georg Chr. Adler var orientalist og rationalistisk teolog. I perioden 1792-1834 var han generalsuperintendent for Slesvig, fra 1806 tillige for Holsten. Adlers kirkeritual fra 1797 vakte anstød i mange menigheder på grund af omformuleringer i rationalistisk ånd (Agendestriden). Også salmebogen fra 1798 mødte modstand, mens skoleloven af 1814 blev vel modtaget (se Skolevæsen før 1920). 

Af Günter Weitling  i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, s. 13

Litteratur:
Lars N. Henningsen: "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790'ernes Slesvig". Historisk Samfund for Sønderjylland, 2016.

Jacob Georg Chr. Adler. Kobberstik af G.L. Lahde fra  1793.

Jacob Georg Chr. Adler. Kobberstik af G.L. Lahde fra 1793.

Statens Museum for Kunst.