Gå til leksikonoversigt

Afstemningszoner

Begreber

Inddelingen i afstemningszoner i forbindelse med folkeafstemningen i Slesvig afholdt i 1920 i henhold til Versaillestraktatens bestemmelser om folkenes selvbestemmelsesret for at fastlægge den fremtidige grænse mellem Danmark og Tyskland. 

Zone 1: (Nordslesvig) området nord for den såkaldte Clausen-linje, der ud fra sprogstudier i lokalbefolkningen, erhvervsstruktur og geografi gik fra Flensborg Fjord (nord for Flensborg) og vestpå langs Skelbækken og Vidå syd om Tønder. I zone 1 blev der den 10. februar 1920 stemt en bloc, det vil sige at afstemningsresultatet skulle gælde for hele området.

Zone 2: (Flensborg og Mellemslesvig) et område som strakte sig ca. 20 km syd for Clausen-linjen og inkluderede Flensborg by samt vadehavsøerne Sild og Før. Området blev i debatten også kaldt det mellemslesvigske område. Her gennemførtes afstemningen den 14. marts 1920, men således at afstemningsresultatet kun gjaldt kommunevis.

Zone 3: området syd for anden zone ned til Danevirke. Der blev aldrig gennemført en afstemning i zone 3, men det var planen i en periode, efter at Dannevirkebevægelsen på eget initiativ havde sendt en delegation til Fredskonferencen i Paris og påvirket konferencen til at oprette en tredje zone. Forslaget blev senere strøget på foranledning af den danske regering.