Gå til leksikonoversigt

Arnæs

Steder

(Tysk: Arnis) By ca. 3 km syd for Kappeln, anlagt på en halvø i Slien. Med 286 indbyggere i 2010  er den Tysklands mindste købstad; købstadsrettighederne stammer fra 1934.

Arnæs blev grundlagt af en gruppe personer fra Kappeln, der ikke ville lade sig kue. Ditlev Rumohr, ejeren af herregården Røst, ville gøre Kappelns indbyggere til livegne. Cirka to tredjedele af byens omkring 100 familier valgte i 1667 at oprette et nyt samfund på halvøen. Handel, fiskeri og søfart betød fremgang for byen, og på et tidspunkt blev den regnet for at være Angels rigeste by. Efter krigen i 1864 oplevede Arnæs økonomisk tilbagegang. I dag er den præget af turisme. Byen kirke, Skipperkirken, blev oprindeligt opført i bindingsværk i 1673. I 1773 blev den muret op i teglsten, så kun nordmuren stadig står tilbage i bindingsværk. 

Den preussiske hær gik den 6. februar 1864 over Slien ved Arnæs.

Litteratur:
Grænseforeningens årbog 2001 og 2006.