Gå til leksikonoversigt

Ballum

Steder

Ballum er et meget langstrakt sogn langs Vadehavet syd for Rømødæmningen. Mod øst og syd grænser sognet op til Hjerpsted, Skast, Randerup, Mjolden og Skærbæk sogne. Det er særegent for Ballum, at sognet består af otte landsbyer, der alle bærer navnet Ballum: Rejsby Ballum, Nørhus Ballum, Buntje Ballum, Bådsbøl Ballum, Husum Ballum, Harknag Ballum Vesterende Ballum og Østerende Ballum foruden Ballum Enge.

Sognets landsbyer er kun beskyttet af et lavt sommerdige, idet Ballumdige med sluse, opført fra 1914-19, først begynder umiddelbart nord for Vesterende Ballum og løber til foden af Astrup Banke. Sognets største by er Bådsbøl Ballum, hvor skolen lå indtil sommeren 2011, og hvor der tidligere var både mejeri og mølle. Det var også herfra, at færgefarten mellem fastlandet og Rømø udgik i ældre tid. Sognets kirke ligger i Vesterende Ballum tæt ved Vadehavet. I Østerende lå i middelalderen Ribebispens befæstede gård Brink. Siden begyndelsen af 1400-tallet hørte Ballum til de kongerigske enklaver.

I 2008 bevilgede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 20 mio. kroner til restaurering af husene i Vesterende og Østerende Ballum, der har bevaret fine træk af gammel vestslesvigsk bygningstradition.

Af Inger Lauridsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Ballum Tinghus opført i 1788.

Ballum Tinghus opført i 1788.

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder. Foto: Henrik Bonnichsen.