Gå til leksikonoversigt

Barsø

Steder

Ø i Lillebælt med et areal på ca. 250 ha. Barsø ligger ud for Genner Bugt og små 3 km fra Løjt Land. Barsø består af morænemateriale, hvorfor man langs stranden kan finde mange forskellige vandreblokke fra de øvrige skandinaviske lande. Øens nordvestlige del er den mest kuperede, hvor Gyldenbjerg med sine 39 m er dominerende. Østkysten er under stadig nedbrydning af havet, og materialet aflejres nord og syd for øen i mindre odder. Øens centrale dele er karakteriseret ved mange levende hegn med især nedtvegede (dvs. grenene er bøjet til den ønskede form) aske, slåen, vilde stikkelsbær og dansk ingefær. Øens vigtigste erhverv var landbrug, hvorfor øen havde både egen stubmølle (opført i 1855) og mejeri. Øen har været beboet siden stenalderen. 

Der er 10 fastboende på øen (2024). En lille færge sejler mellem Barsø og Barsø Landing på Løjt Land.

Af Martin Abrahamsson i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.