Gå til leksikonoversigt

Becker-Christensen, Henrik, født 1950, tidl. generalkonsul

Personer

Henrik Becker-Christensen er født i Vejle og student fra Vejle Gymnasium. Han studerede ved Aarhus Universitet, hvorfra han i 1977 blev mag.art. i historie. I 1990 blev han dr.phil. fra Odense Universitet. I perioden 1976-1998 var Becker-Christensen ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, 1992-98 som instituttets direktør.

Becker-Christensen var dansk generalkonsul i Flensborg i perioden 1998 til 2017. Han blev udnævnt på baggrund af en omfangsrig, alsidig og lødig videnskabelig produktion med fokus på tre hovedværker: Skandinaviske drømme og politiske realiteter (1981), Dansk toldhistorie, bd. II (1998) og Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-32 bd. I-II (1990).

Henrik Becker-Christensen er især kendt for sin indsats for og viden om grænselandets problemer og historie, idet hans forskning rummer den hidtil mest indgående undersøgelse af det tyske mindretals forhold fra Genforeningen i 1920. Hans bidrag betegnes som en pionérindsats, da det er lykkedes Becker-Christensen at komme med væsentligt nyt om mindretalsproblemerne vedrørende den dansk-tyske grænse.

Karrieren som generalkonsul sluttede i forbindelse med en regeringsrokade i slutningen af 2016, hvor det på regeringsplan blev besluttet, at daværende kultur- og kirkeminister Bertel Haarder skulle overtage posten. Det affødte protester fra det danske mindretal med det resultat, at Bertel Haarder frabad sig posten. Stillingen blev derefter opslået og besat af tidligere formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen.

Becker-Christensen har skildret sin tid som generalkonsul i Diplomat i grænselandet. Erindringer og baggrund 1998-2017. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020.

Litteratur:
Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-1932. Institut for Grænseregionsforskning 1990
Henrik Becker-Christensen: Byen ved grænsen. Tønder 1920-1970. Institut for Grænseregionsforskning, 1993. 349 sider : ill.