Gå til leksikonoversigt

Bennetgaard

Steder

Bennetgaard ligger i landsbyen Københoved umiddelbart syd for Kongeåen. Gården kom i Skrumsager-familiens eje, da J.N.H. og Ane Marie Skrumsager overtog den i 1865.

I 1921 arvede datteren Jutta Kloppenborg Skrumsager gården, i 1925 solgte hun jorden fra, og i 1936 overdrog hun gården til brug som rekreationshjem for danske sydslesvigere. Hvilehjemmet Bennetgaard, som blev stedets navn, blev oprettet som en selvejende institution, som hvilede på indsamlede midler og tilskud fra Grænseforeningen og fra Danske Kvinders Slesvigske Forening.

Hvert år kommer ca. 125 ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig på et 10-dages ophold (2023). Opholdet finansieres for størstedelen ved frivillige gaver fra fonde og legater, foreninger, grænseforeninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner. Gæsterne betaler dog også en del af opholdet selv.

Hvilehjemmet får ikke nogen form for offentlig støtte i Danmark, men støttes med et fast beløb af Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig og af Den Danske Menighedspleje syd for grænsen.