Gå til leksikonoversigt

Brøns Kirke

Steder

Brøns Kirke i byen Brøns nord for Skærbæk er Danmarks længste romanske landsbykirke. Apsis og kor stammer fra 1200-1225, og skibet blev opført ca. 1250. Den er bygget af rhinsk tufsten, det samme materiale, der er anvendt til Ribe Domkirke, og munkesten. Det sengotiske tårn tilhører Tørninglen-typen.

På nordvæggen er der to store kalkmalerier fra 1530'erne, som er unikke i deres motivvalg, idet de kan betragtes som et bidrag til de teologiske diskussioner i samtiden. Det ene kalkmaleri viser Himmelborgen med Kristus foran. På begge sider af borgen forsøger bl.a. paven, en biskop, en kardinal, munke og nonner uretmæssigt at trænge over muren, til med ved brug af en stige. Af skriftbånd fremgår det, at Kristus ikke vil lukke dem ind som de hyklere, de er. 

På det andet maleri ses paven mellem to kardinaler, stående bag ved et vældigt brev, givetvis en pavebulle, forsynet med elleve segl. Paven er omgivet af bisper, munke og lærde. På hver side af det vældige brev står et par narre, den ene af dem holder et par briller. De peger på brevet, men det er tomt: Pavekirkens forordninger er indholdsløse.

Litteratur:

H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 63. Aabenraa 1986.

Et af reformationensmalerierne i Brøns Kirke fra ca. 1531. Paven, en kardinal og to biskopper kan ikke komme ind i Himmelborgen.

Et af reformationensmalerierne i Brøns Kirke fra ca. 1531. Paven, en kardinal og to biskopper kan ikke komme ind i Himmelborgen.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. Foto: Lennart S. Madsen.