Gå til leksikonoversigt

Christian 6., 1699-1746, dansk konge

Personer

Konge af Danmark-Norge fra 1730. Han var søn af Frederik 4. og dronning Louise og blev i 1721 gift med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. Christian 6. fremstod som en usikker og genert konge, og kongeparret var dybt præget af pietismen. Tvungen kirkegang indførtes i 1735, og konfirmation fulgte i 1736.

Christian 6. besøgte regelmæssigt Hertugdømmerne og interesserede sig for de kirkelige forhold.

Han iværksatte byggeriet af Eremitageslottet og lod det gamle Københavns Slot nedrive og i stedet opføre Christiansborg Slot (1732-42). Under Christian 5. indførtes stavnsbåndet i 1733.

Christian 6.s valgsprog var "For Gud og folket."

Christian 6. i kroningskåbe. Kobberstik af den franske kobberstikker Bernard Picart (1673-1733).

Christian 6. i kroningskåbe. Kobberstik af den franske kobberstikker Bernard Picart (1673-1733).

Det Kgl. Bibliotek.