Gå til leksikonoversigt

Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (DSK)

Begreber

Forening grundlagt den 11. november 1936 på våbenstilstandsdagen efter 1. Verdenskrig. Denne dag blev af medlemmerne, der alle havde gjort krigstjeneste, opfattet som en frihedsdag, hvor de slap ud af verdenskrigens rædsler.

Oprettelsen af DSK var en reaktion på tyske soldaterforeninger, der var præget af nazismens fremmarch. Initiativtager var skræddermester Wilhelm Hansen fra Aller. Foreningen bestod af en lang række lokalforeninger i Sønderjylland samt nogle øvrige, bl.a. i Flensborg, Ribe, Fredericia og Århus. Medlemstallet toppede i 1944 med 7.844, og antallet af lokalafdelinger i 1955 med 94 afdelinger.

DSK fik stor betydning for mobiliseringen af de danske vælgere, når der var valg, ikke mindst ved folketingsvalget i 1939. I perioden 1941-72 udgav foreningen en årbog, hvori medlemmerne skildrede deres oplevelser i 1. Verdenskrig. Foreningen blev nedlagt i 1988, hvorefter protokoller og arkivalier blev afleveret til Landsarkivet i Aabenraa og faner til Sønderborg Slot. Den sidste DSK’er døde i 2004.

Af Jørgen Buch i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars Henningsen: "Kampen om de faldnes minde". Historisk Samfund for Sønderjylland, 2019.

DKS’ere holder flagparade i 1942.

DKS’ere holder flagparade i 1942.

Museum Sønderjylland – Institut for sønderjysk lokalhistorie.