Gå til leksikonoversigt

Diger

Begreber

Diger anlægges for at forhindre oversvømmelse af lavtliggende områder, f.eks. langs kyster eller floder. Formålet  var også at skabe og sikre nyt landbrugsland,  Se artiklerne Inddigning og Digevæsen.