Gå til leksikonoversigt

Duborg Slot

Steder

Fæstning i Flensborg, oprindelig omtalt som Flensborghus, placeret på en høj banke kaldet Vor Frue Bjerg eller Mariebjerget, hvor der tidligere lå en adelsgård tilhørende Ivar Juel. I 1409 solgte Ivar Juel arealet til dronning Margrete, som fra 1411 lod borgen opføre. Placeringen var fordelagtig i forhold til angreb vest fra, samtidig med at havnen kunne forsvares fra borgen.

Borgen blev opført på kun fem år, men man fortsatte med at bygge på fæstningsværket også efter dronning Margretes død  i 1412. Der er usikkerhed om, hvorfor slottet fik navnet Duborg. En teori hævder, at slottet er opkaldt efter ridderen Jens Due, der levede i 1500-tallet. En anden forklaring kan være, at en due indgik i borgens våbenmærke.

Duborg var centrum for den danske kongemagt i Slesvig-Holsten i 1500- og 1600-tallet og i samme periode opholdssted for de danske konger. Christian 5. blev født på Duborg Slot. På baggrund af skriftlige kilder vurderes, at slottet var et trefløjet anlæg med en spærremur, omgivet af vold og grav. 

Slottet blev i 1703 opgivet som beboelse, og fra 1719 begyndte man at nedbryde slottet. Murstenene blev genbrugt andre steder, bl.a. på Flensborghus. De sidste rester af slottet blev sprængt bort omkring år 1900. På tomten af Dueborg Slot opførtes i 1923 det danske gymnasium Duborg-Skolen.