Gå til leksikonoversigt

Eckernförde

Steder

(Dansk: Egernførde eller Egernfjord) Havneby ved Eckernförder Bucht (dansk: Egernførde Bugt) i delstaten Slesvig-Holsten, ca. 30 km nordvest for Kiel. Indbyggertallet lå i 2022 på 21.507.

Byen opstod i 1200-tallet som fiskerleje  mellem Eckernförder Bucht og Vindeby Nor. Borgen Egernborg fra 1100-tallet har givet byen navn og beskyttelse.

I 1200-tallet opførtes Skt. Nikolaj Kirke; efter en brand omkring år 1400 genopførtes den oprindelige romanske kirke i gotisk stil. Byen fik stadsret i første halvdel af 1300-tallet.

Under krigene i 1400- og 1500-tallet og senere under Trediveårskrigen (1618-48) udsattes byen for store ødelæggelser, men derefter udviklede byen sig til en driftig havne- og handelsby.

I 1600-tallet virkede de to berømte billedskærere, Hans Gudewerth den Ældre (1570-1640) og Hans Gudewerth den Yngre (1600-1671) i Eckernförde, hvor de bl.a. udsmykkede Skt. Nikolaj Kirke med fornemme træskærerarbejder.

Efter Store Nordiske Krig (1709-1720) oplevede byen et økonomisk opsving, ikke mindst på grund af slægten Otte, som oprettede et stort rederi- og handelsfirma i byen og etablerede en fajancefabrik. Det økonomiske opsving satte sit præg på byens arkitektur, og mange af den tids fornemme bygninger ses stadig i byen. Samtidig har byen bevaret noget af middelalderpræget i den gamle bydel ved havnen.

Under Treårskrigen udkæmpedes den 5. april 1849 et søslag i Eckernförder Bucht, hvor de danske skibe led nederlag.  

Byen fik tidligt ry som badeby, idet den første badeanstalt åbnedes allerede i 1831. Især efter 1. Verdenskrig blev Eckernförde kendt for sine fine strandområder. Militæret satte også sit præg på byen. Allerede i 1913 blev der anlagt en torpedoforsøgsstation, og de militære anlæg udvidedes kraftigt i løbet af 1930'erne.

Fiskeriet, der engang hørte til byens hovederhverv, er stærkt reduceret, og i dag har kun ganske få fiskerbåde hjemsted i havnen. Der er oprettet en del industrivirksomheder, bl.a. er Sauers Geværfabrik. I dag præges byen af turisme. 

I Eckernförde findes en række danske institutioner, bl.a. en dansk skole, Jes Kruse-Skolen, børnehave og fritidshjem. Den danske kirke i Eckernförde blev indviet i 1985, efter at der havde været en dansk menighe i byen siden 1946. Kirken er tegnet af Søren Kjærsgaard, og der er udsmykninger af Erik Heide.