Gå til leksikonoversigt

Eckersberg, C.W., 1783-1853, maler

Personer

C.W. Eckersberg blev født i Blåkrog lige uden for Aabenraa. Hans far var snedker og maler, hans bedstefar var skovfoged for skovene på Sundeved og boede i Blans. Ved hans død overtog sønnen huset, og familien flyttede dertil. Eckersberg voksede således op i både Blåkrog og Blans.

Efter sin konfirmation kom Eckersberg i lære hos malermester Jes Jessen i Aabenraa. Han ragede uklar med malermesteren efter tre år og afsluttede i stedet som 17-årig sin lærlingetid hos malermester Johs. Jacob Jessen i Flensborg. En række borgere hjalp ham økonomisk, så han i 1803 kunne kommet til København for at studere på Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster (Kunstakademiet). Efter flere års udlandsrejser med ophold i bl.a. Rom og Paris vendte han i 1816 tilbage til København og blev i 1818 professor ved Kunstakademiet. 

Eckersberg står som den hovedpersonen i guldalderens malerkunst i Danmark. Han malede historiske malerier, portrætter, marinemalerier og landskabsmalerier, bl.a. "Teglværket Renbjærg ved Flensborg Fjord", som blev malet på en udflugt til Sundeved under besøg hos familien i Nybøl og Blans i maj 1830.


Litteratur: Han var sønderjyde af fødsel og slægt... Grænseforeningens årbog 1983
C.W. Eckersberg: Dagbog og Breve. Paris 1810-13. Udgivet og kommenteret af Henrik Bramsen, København 1947.

C.W. Eckersbergs maleri "Teglværket Renbjærg ved Flesnborg Fjord" fra 1830.

C.W. Eckersbergs maleri "Teglværket Renbjærg ved Flensborg Fjord" fra 1830.

Statens Museum for Kunst.