Gå til leksikonoversigt

Ejsbøl Mose

Steder

Mose ved Haderslev med væsentlige krigsbytteofferfund udgravet 1956-64 og 1997-99. Der er fundet enkelte lansespidser fra omkring Kristi fødsel Dernæst fulgte en massiv ofring fra omkring 300 e.Kr., som stammer fra en besejret hær.

Ofringen består af våben, rytterudstyr og personligt udstyr fra op mod 150 soldater, 12 officerer, en næstkommanderende og en hærfører. Jernnagler fra mindst to afbrændte både viser, at hæren kan være kommet af søvejen (Æ Lei). Et pragtfuldt bandolerbælte båret af hærføreren har en identisk parallel fundet på Neudorf-Bornstein gravpladsen. Fra omkring 400 e.Kr. stammer en mindre ofring med udstyr fra op mod 30 soldater, to underofficerer og to officerer.

Af Hans Chr. H. Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Mundblik og dupsko fra rytterudstyr fundet i Ejsbøl Mose.

Mundblik og dupsko fra rytterudstyr fundet i Ejsbøl Mose.

Nationalmuseet. Foto: Lennart Larsen.