Gå til leksikonoversigt

Færgefart i Sønderjylland

Steder
Alslinjen sejler mellem Fynshav på Als og Bøjden på Fun.

Alslinjen sejler mellem Fynshav på Als og Bøjden på Fun.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.

I hele Sønderjylland har faste ruteforbindelser til vands til transport af personer, varer, dyr og post en lang tradition. Færgeruterne blev siden middelalderen varetaget af privilegerede færgemænd, og ved mange færgesteder opstod færgekroer, hvor de rejsende kunne overnatte.

På østkysten spillede færgeforbindelsen Årøsund til Assens på Fyn og færgerne ved Alssund, både som forbindelse til Als og derfra videre til Fyn, en særlig vigtig rolle. Assens-Årøsundfærgen var i flere århundreder del af postruten mellem København og Europa. På vestkysten sørgede færger for forsyningen af beboerne på halligerne og øerne i Vesterhavet. Transporten foregik i begyndelsen ved at ro eller at sejle, fra 1830’erne overtog dampskibe sejladsen.

Færgevæsenet blev omkring år 1900 effektiviseret ved, at færgestederne blev tilsluttet jernbane og overordnet vejnet, og for at imødekomme det stigende transportbehov blev der anlagt nye færgehavne og færgeruter. I 1913 etableredes under jernbanebroen i Rendsborg en hængefærge, som stadig er i brug. Efterhånden erstattedes dog mange færgeruter af faste forbindelser. Dette skete fx gennem broer som i Sønderborg (1930) og Egernsund (1968) eller som dæmninger (Hindenburgdæmningen fra 1927, Rømødæmningen fra 1948). En blomstringstid oplevede den grænseoverskridende færgefart i Flensborg Fjord i forbindelse med toldfrit indkøb af fx tobak og alkohol i årtierne op til 1999, da denne kombination af sejlads og handel blev forbudt. I dag er der kun enkelte færgeforbindelser tilbage.

I 2024 drejer det sig om følgende i Sønderjylland: Bøjden-Fynshav, Søby-Fynshav, Ballebro-Hardeshøj, Barsø Landing-Barsø, Årøsund-Årø, Sønderhav-Store Okseø og Rømø-Sild. Disse færger tjener, bortset fra de to sidste, udelukkende en transportfunktion.

Af Stefanie Robl Matzen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur: Walter Asmus m.fl. (red.): Atlas zur Verkehrsgeschichte Schleswig-Holsteins im 19. Jahrhundert. Neumünster 1995. Hanne Næsborg-Andersen: Assens-Årøsund færgeoverfarten gennem 300 år, i: Langs Fjord og Dam. 1998.

Færgen Bitten Clausen sejler mellem Ballebro og Hardeshøj på Nordals. Sejlturen tager ca. 10 minutter. I baggrunden ses Ballebro Færgekro.

Færgen Bitten Clausen sejler mellem Ballebro og Hardeshøj på Nordals. Sejlturen tager ca. 10 minutter. I baggrunden ses Ballebro Færgekro.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.