Gå til leksikonoversigt

Fanø, Knud, 1919-1992, rektor for Duborg-Skolen

Personer

Knud Fanø blev student fra Tønder Statsskole i 1936 og var cand.mag. med historie som hovedfag og dansk og latin som bifag. Det første år efter sin embedseksamen var Knud Fanø lærer ved Akademisk Kursus og vikar ved forskellige københavnske gymnasier. I 1946 blev han timelærer på Tønder Statsskole, i 1948 adjunkt og var samtidig forstander for Forsvarets Civilundervisning ved Tønder Kaserne. Fanø var desuden medlem af Tønder byråd for De Konservative. 

I 1962 flyttede han fra Tønder til Flensborg, hvor han blev rektor for Duborg-Skolen, en post, han beklædte frem til 1989. Han tildeltes i 1990 Grænseforeningens Kulturpris.
 
Knud Fanø var levende interesseret i Sønderjyllands historie og politik og udgav en lang række skrifter om emnet.