Gå til leksikonoversigt

Farisæer

Begreber

En varm drik med kaffe, rom og flødeskum, som er populær langs hele Vadehavsky­sten. 

Ifølge traditionen blev drikken udviklet i 1874 på Nordstrand, hvor sognepræsten på øen, pastor Bleyer, forsøgte at fremme ædrueligheden. Det lykkedes, idet de vanlige kaffepunche blev udskiftet med kaffe med fløde­skum. Men ved et barnedåbsgilde fik præsten en kop kaffe med flødeskum, der var beregnet på hans sidemand. Herved opdagede han, at flødeskummet skulle dække over romduften, og han udbrød forbitret: "Oh, I farisæere!". 

Der kendes flere varianter, hvor der i stedet for kaffe bruges te som grundsubstans. En variant med kakao kaldes Tote Tante.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.