Gå til leksikonoversigt

Femern

Steder

(Tysk: Fehmarn) Ø i Østersøen, der hører til den tyske delstat Slesvig-Holsten. Femern har et areal på 185 km2 og et indbyggertal på 13.247 (2022). Største by er Burg. Øen blev i 1963 forbundet med det tyske fastland med den ca. 1 km lange Femernsundbro, som blev bygget i forbindelse med etableringen af Fugleflugtslinjen mellem Tyskland og Skandinavien. Samtidig etableredes færgeforbindelse fra Rødby på Lolland til Puttgarten.

Femern var oprindelig vendisk, men kom under den danske konge fra 1000-tallet. Tilhørsmæssigt har øen haft en omskiftelig historie. I 1200-tallet hørte den i en periode til Holsten, og 1435-1490 var Femern pantsat til Lübeck. I 1500-tallet kom øen under de gottorpske hertugers besiddelse. I løbet af 1700-tallet blev Femern sammen med de øvrige gottorpske besiddelser lagt under den danske krone. Efter krigen i 1864 kom Femern under Preussen.

Flere søslag er blevet udkæmpet i farvandet ud for Femern. Slaget ved Femern fandt sted under Torstenssonkrigen, den 13. oktober 1644, hvor en dansk flåde kæmpede med en svensk-hollandsk flåde. Søslaget endte med dansk nederlag.

Femern Bælt-forbindelsen

Forundersøgelser til et Femern Bælt-projekt begyndte allerede i 1990'erne. I 2008 undertegnede regeringerne i Danmark og Tyskland en traktat om Femern Bælt-forbindelsen. I Tyskland var der imidlertid i første omgang modstand mod byggeriet. Lov om en fast forbindelse over Femern Bælt blev vedtaget i Folketinget i 2015, men byggeriet trak ud, da der i Tyskland i visse kredse var modstand mod byggeriet. 

Forbindelsen skulle oprindelig have været en bro, men planerne blev ændret til en tunnel under Femern Bælt.  Den skal udgøres af en 18 km lang sænketunnel med motorvej og jernbane. Tunnelbyggeriet blev påbegyndt i januar 2021, og det forventes, at Femern Bælt-tunnelen står klar i 2029.

Litteratur:

Ortwin Pelc i Schleswig-Holstein Lexikon.

Gerret Liebing Schlaber, Hertugdømmet Slesvigs forvaltning & samme: Administrative tilhørsforhold ... 2007.