Gå til leksikonoversigt

Festung Sonderburg-Düppel

Steder

Tysk befæstningsanlæg opført 1865-71. Den bestod af en sammenhængende lettere befæstningslinje omkring Sønderborg på Als og en sværere befæstning på Sundeved med fremskudte forter, delvist placeret oven i det danske skanseanlæg fra 1861. Befæstningen var udstyret med 230-300 kanoner. I 1884 blev fæstningsartilleristerne forflyttet til en anden garnison, og i 1885 blev befæstningen officielt nedlagt. De store jordvolde i nutidens Dybbøl Skanser stammer fra dette anlæg, ikke fra de gamle danske skanser, og nogle af dem har fået nye navne. Eksempelvis er Kongeskansen Fort X i den preussiske befæstning, og den fik først sin nuværende betegnelse i 1920’erne.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Ole Andersen, Festung Sonderburg-Düppel. Den glemte tyske fæstning ved Sønderborg. 1993. 

Placeringen af Festung Sonderburg-Düppel i forhold til Sønderborg.

Placeringen af Festung Sonderburg-Düppel i forhold til Sønderborg.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev. Kort: Jørgen Andersen.