Gå til leksikonoversigt

Flor, Christian, 1792-1875, højskolemand og politiker

Personer

Christian Flor blev født i København af norske forældre. Han blev i 1816 teologisk kandidat, i 1822 sognepræst, dr.phil. i 1825 og fra 1826 lektor i dansk ved Kiels Universitet, hvorfra han sammen med kollegaen Christian Paulsen grundlagde den dansk nationale bevægelse i Nordslesvig. Christian Flor stod bl.a. bag udgivelsen af danske blade som Dannevirke i 1838 og fra 1840 Aabenraa Ugeblad i samarbejde med Frederik Fischer.

I slutningen af 1830'erne kom Flor i forbindelse med Laurids Skau (se Flors brev til Skau den 19. november 1839) og skrev taler for ham og Peter Hiort Lorenzen, for hvem han også planlagde hans sprogdemonstration i Stænderforsamlingen i Slesvig i 1842, som for alvor satte gang i den nationale vækkelse i Sønderjylland. 

Flor var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og fra 1856 af Rigsrådet, men han fik ringe indflydelse. De Nationalliberale overtog den nationale sag, hvilket ikke kunne accepteres af Flor, der som grundtvigianer så bønderne som folkets kerne. I sine sidste år virkede han især i arbejdet for Rødding Højskole og dens flytning til Askov efter nederlaget i 1864.

Litteratur:

Jens Peter Ægidius: Christian Flor. Pædagogen, politikeren, folkeoplyseren. 1994.

Knud Fabricius i Dansk Biografisk Lekikon, bind 4. 

Christian Flor.

Christian Flor.

Det Kgl. Bibliotek.