Gå til leksikonoversigt

Før

Steder

(Tysk: Föhr) Ø i Vadehavet sydøst for Sild. Den 80 km2 store ø består hovedsageligt af moræne og smeltevandssletter fra næstsidste istid (se Landskabsformer i Sønderjylland) mod syd og vest samt inddæmmet marsk mod nord og øst.

Bebyggelsen består overvejende af landsbyer, der er koncentreret uden for marsken. Øen var delt i to næsten lige store herreder, Før Vesterland og Før Østerland. De hørte i den tidlige middelalder til det frisiske Utland. Vesterland blev en del af de kongerigske enklaver, og hørte frem til 1864 under Kongeriget og Ribe Stift, hvorimod Østerland var en del af hertugdømmet Slesvig, 1544-80 under hertug Hans den Ældre, 1580-1721 under gottorperne. Øen har tre middelalderkirker.

Befolkningen levede hovedsageligt af skibsfart og hvalfangst frem til 1800-tallet. I 1819 blev Wyk anlagt som havbad, og herefter udviklede turismen sig. Christian 8. havde bl.a. sommerresidens i Wyk i 1840’erne. H.C. Andersen var gæst på Før i forbindelse Christian 8.s ferie her.

I dag er turismen det absolut dominerende erhverv. I 2009 åbnede museet Kunst der Westküste på Før. Øen havde 2010 sammen med Amrum 10.966 indbyggere.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Ortwin Pelc i Schleswig-Holstein Lexikon.