Gå til leksikonoversigt

Frederik 8., 1843-1912, dansk konge

Personer

Konge af Danmark fra 1906 til 1912. Han var søn af Christian 9. og Louise og blev i 1869 gift med Louise af Sverige. 

Han støttede som kronprins sin faders forgæves forsøg på at fastholde Hertugdømmerne i personalunion med Kongeriget. Frederik accepterede i 1864 nederlaget og de konsekvenser, det ville få for Danmarks position.

I en periode på ca. 43 år var han kronprins og havde ikke megen indflydelse. Han var imidlertid politisk interesseret og sympatiserede med gennemførelsen af systemskiftet i 1901. Da Frederik 8. endelig var blevet konge, arbejdede han for en styrkelse af forsvaret, men var utilfreds med Forsvarsloven i 1909.

Frederik 8.s valgsprog var "Herren være min hjælper."

Frederik 8. sammen med dronning Louise. Foto fra 1894.

Frederik 8. sammen med dronning Louise. Foto fra 1894.

Det Kgl. Bibliotek.