Gå til leksikonoversigt

Fremskudte Dige, Det

Steder

Det Fremskudte Dige, også benævnt Det Dansk-Tyske Dige, løber fra Emmerlev Klev i nord til Hindenburg-Dæmningen i syd. Diget er ca. 12 km langt, har ved digefoden en bredde på ca. 100 m og en kronehøjde på ca. 7,3 m, hvilket gør Det Fremskudte Dige til det største og højeste dige i Danmark. Det beskytter hele Tøndermarsken. 

Baggrunden for anlæggelsen af diget var to stormfloder i januar 1976, hvorefter Folketinget året efter vedtog at etablere et dige som et dansk-tysk projekt. Det stod færdigt i 1981, dog først officielt indviet i 1982. I forbindelse med digebyggeriet blev Margrethe Kog indvundet. Som kompensation for det tab af natur, som etableringen af Det Fremskudte Dige resulterede i, anlagdes den kunstige sø Saltvandssøen.

Vidå gennemskærer Det Fremskudte Dige ved Vidåslusen.

 

Det fremskudte dige

Det Fremskudte Dige, 2018.

Nationalpark Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen.