Gå til leksikonoversigt

Gelting

Steder

Landsby og gods i Angel nær Gelting Bugt i Sydslesvig. Stedet er et populært feriested. Indtil 1999 var der færgefart mellem Gelting og Faaborg.

Gelting Gods var i 1231 kongelig besiddelse, men blev fra 1400-tallet adelsgods, 1494-1724 i slægten Ahlefeldts eje, siden 1758 nedarvet blandt baronerne von Geltingen / Hobe-Gelting. Den nuværende hovedbygning, som ligger på et firkantet voldsted, består af tre fløje: østfløjen med et kraftigt tårn fra omkring 1470, vestfløjen fra 1680 og midtfløjen fra omkring 1770, som rummer rige rokokointeriører.

Den gotiske Gelting Kirke blev ombygget i 1600- og 1700-tallet. Det firkantede fritstående klokketårn i træ er fra 1729. I kirken er der bl.a. en trædøbefont fra 1653, et af landsdelens talrige eksempler på Eckernförde-værkstedet Gudewerdts arbejder. 

Indbyggertallet i Gelting by er 2.152 (2022).

Litteratur:

Peter Hirschfeld, Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig-Holstein, Berlin 1974.

Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Grænseforeningens årbog 2006