Gå til leksikonoversigt

Generalkonsulat, Det danske

Begreber

Kongelig Dansk Generalkonsulat i Flensborg er en af de danske repræsentationer i Tyskland. Generalkonsulatet har som hovedopgave at følge udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed i grænselandet. Det sker bl.a. ved møder inden for mindretallets organisationer og kontakt til den slesvig-holstenske landsregering. Hertil kommer udstedelse af pas, opholdstilladelser m.v. Generalkonsulen fungerer som den danske stats repræsentant over for det danske mindretal. Mens alle repræsentationschefer har haft personlig titel af generalkonsul, fik konsulatet ved kongelig resolution med virkning fra den 1. januar 1987 status som generalkonsulat.

Det første danske konsulat i Flensborg blev oprettet i Rathausstrasse den 20. juli 1920 i forlængelse af statsminister Niels Neergaards ord "de skal ikke blive glemt" på Dybbøl kun ni dage tidligere. Godt to måneder senere tiltrådte den første konsul, overretssagfører Neergaard-Møller, hvis første opgave var at finde en egnet bygning til konsulatet. Det blev Burg Schöneck, Nordergraben 19, som var opført 1883-1884 og udvidet i 1896. Indvielsen fandt sted den 31. marts 1922. Bygningen blev ombygget 1990-1991. 

Generalkonsuler i Flensborg:


Litteratur:
Henrik Becker-Christensen: "Diplomat i grænselandet. Erindringer og baggrund 1998-2017". S. 23-42.