Gå til leksikonoversigt

Glücksborg Slot

Steder

(Tysk: Schloss Glücksburg, dansk: Lyksborg Slot) Slot på sydsiden af Flensborg Fjord. Glücksborg Slot blev bygget på ruinerne af Ryd Kloster fra 1210, der blev nedlagt ved Reformationen og i 1582 overdraget til Christian 3.s søn hertug Hans den Yngre af Slesvig-Holsten-Sønderborg. Han lod herefter klosteret nedrive og opførte slottet i årene 1582-1587. Materiale fra klosteret blev genanvendt i byggeriet.

Slottet blev anlagt i en kunstigt opdæmmede dam og bygget på en 2,5 m høj granitsokkel, og ikke, som det ellers var skik, på pæle. Forbindelsen til land gik over en bro. ​

Byggeriet af hovedbygningen blev udført af bygmester Nikolaus Karies. Over slottets indgangsportal står "GGGMF", som er en forkortelse for Hans den Yngres valgsprog: "Gott gebe Glück mit Frieden" (Gud give lykke med fred), hvilket formentlig har givet slottet dets navn.

Det hvidpudsede renæssanceslot er efter nederlandsk og nedertysk inspiration en kvadratisk bygning, bestående af tre treetagers sammenbyggede gavlhuse med sadeltag. I hvert hjørne blev bygget et kraftigt ottekantet tårn. I slottet forenes den slesvig-holstenske slotstype med tre sammenbyggede huse med den nye europæiske arkitekturmode med fire hjørnetårne og gennemført symmetri, svungne gavle og spir.

Ved hertug Hans' død i 1622 blev hans besiddelser delt i fem små fyrstedømmer, hvoraf det mindste var Glücksborg, som blev tildelt den næstyngste søn Philip. Der var et klart misforhold mellem det store slot og den beskedne godsdrift, som skulle muliggøre den fyrstelige levevis på slottet.

I det midterste hus findes en stor sal på hver etage, i sidehusene er der mindre sale. Et slotskapel blev indrettet i den nederste etage; her findes  bl.a. kalkmalerier fra  opførelsestidspunktet, altertavle og trædøbefont med træskærerarbejder fra omkring 1640.

I 1825 overlod Frederik 6. slottet til sin svoger Vilhelm, der var far til Christian 9., og slottet kom hermed i den yngre glücksborgske linjes eje. Fra 1857 tjente Glücksborg Slot som sommerresidens for Frederik 7., der døde på slottet i 1863.

Under krigen i 1864 tjente slottet som hovedkvarter for den preussiske-østrigske hær.

Slotsparken er i tidens løb blevet ændret fra en barokhave tilen mere romantisk havestil for i anden halvdel af 1800-tallet at blive til en landskabspark. Et orangeriet blev opført i 1743.I 1990'erne indrettedes et rosarium.

I 1923 oprettedes stiftelsen "Schloss Glücksborg", og offentligheden fik herefter mulighed for at besøge slottet med dets rige samlinger af bl.a. gobeliner. Slotskoncerterne har været afholdt siden 1947; i orangeriet kan man se forskellige kunstudstillinger.