Gå til leksikonoversigt

Gorm den Gamle, død ca. 958, dansk konge

Personer

Gorm var konge fra før 936, hvor han nævnes første gang i de skriftlige kilder, og tilhørte Jellingdynastiet. Hans far, Knud Hardegon (også omtalt som Hardeknud), havde taget magten fra kong Sigtryg, der stammede fra Sverige. Ved faderens død overtog Gorm magten og har formodentlig erobret dele af Danmark.

Ifølge indskriften på den lille Jellingsten var han gift med Thyra, mens det på den store Jellingsten nævnes, at Gorm var far til Harald Blåtand.

I Nordhøjen i Jelling er en 40-50-årig mand blevet begravet; han blev senere genbegravet i den første trækirke i Jelling. Det er højst sandsynligt Gorms skelet, man har fundet.

Julius Exners maleri "Thyra Danebod forsøger at formilde Gorm den Gamles vrede mod nogle fangne kristne" fra 1849.

Julius Exners maleri "Thyra Danebod forsøger at formilde Gorm den Gamles vrede mod nogle fangne kristne" fra 1849.

Statens Museum for Kunst.