Gå til leksikonoversigt

Gråsten

Steder

(Tysk: Gravenstein) By ved Nybøl Nor på Sundeved. Den er i dag sammenvokset med den tidligere landsby Alnor. Gråsten hører til Sønderborg Kommune, i perioden 1967-2006 var den administrativt centrum i den tidligere Gråsten Kommune.

Slotsbyen nævnes første gang i 1648. Dens historie er tæt knyttet til Gråsten Slot. Omkring  år1700 lå der en samling småhuse langs søens sydlige bred til brug for slottets betjente. Da byen ikke alene kunne leve af tjenesteydelser til slottet, levede den også af håndværk og handel med omegnens bønder. I modsætning til slotsbyen Augustenborg var Gråsten ikke en flække og havde således ikke særlige privilegier. I 1809 slog den driftige købmand Otte Frederik Ahlmann sig ned i byen. I 1857 fik byen bedre forbindelser til sit opland og dermed bedre erhvervsmuligheder med etableringen af en ny landevej mellem Flensborg og Sønderborg.

I 1866 blev Gråsten anløbsplads for dampskibe, som sejlede på Flensborg Fjord, og 1882-1883 blev det store kurhotel opført. Det er i dag ombygget til et landskendt gigthospital. Fra 1880 skabte anlæggelsen af Nygade plads til en ny byudvikling. Det var dog først fra 1890’erne med den generelle økonomiske udvikling og åbningen af amtsbanen til Aabenraa 1899 samt statsbanen Tinglev-Sønderborg, at byen for alvor udviklede sig. Efter 1920 blev Gråsten i en vis grad en administrationsby og præget af et omfattende villabyggeri. I 1947 grundlagde Johannes Rasmussen Graasten Salater i et nedlagt mejeri. Den blev i 2008 en del af Stryhns A/S, men salaterne markedsføres stadig undre navnet Graasten. Byen er i dag mest kendt for slottet, hvor den kongelige familie har haft sommerresidens siden 1936. 

Gråsten havde ca. 600 indbyggere i 1860, var i 1921 vokset til 1.549 og havde i 2023 4.365 indbyggere.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur: Poul Andersen: Graasten – et slot og et sogn. 1986.

Havnen i Gråsten. Foto fra 2022.

Havnen i Gråsten. Foto fra 2022.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.