Gå til leksikonoversigt

Gråsten Slot

Steder
Gråsten Slot

Gråsten Slot ligger lige ud til den store Gråsten Slotssø. Foto fra 2020.

Destination Sønderjylland. Foto: James Cripps.

Hvornår Gråsten Slot blev grundlagt, vides ikke. Det omtales første gang som en adelig hovedgård med avlsgård omkring 1600. Gregers Ahlefeldt (1577-1617) flyttede det fra Stengerodde til den nuværende beliggenhed efter en brand i 1603, men hovedbygningen stod først færdig i 1616.

Udbygningen til et monumentalt anlæg med et trefløjet symmetrisk barokslot blev påbegyndt af storkansler Frederik Ahlefeldt (1623-1686) omkring 1680 og fuldført omkring 1700 af hans ældste søn, storkansler Frederik Ahlefeldt den Yngre (1662-1708). Han lod ladegården flytte væk og erstatte af store pryd- og nyttehaver med orangeri. Da han døde i 1708, efterlod han sig ingen børn, og hans besiddelser blev videreført af hans bror, Carl Ahlefeldt (1670-1722). Alle tre Ahlefeldter fungerede som statholdere i hertugdømmet, og slottet var således centrum for styret af Slesvig gennem et halvt århundrede. Carl Ahlefeldt døde i 1722 og efterlod sig en stor gæld.

I 1725 blev Gråsten Slot med tilliggende solgt på en tvangsauktion til hertug Christian August 1. af Augustenborg, der benyttede det som jagt- og lystslot (se artiklen om Augustenborgerne). I 1757 nedbrændte hovedfløjen ud mod slotssøen, mens sydfløjen og nordfløjen med den fornemme slotskirke blev skånet. Hovedfløjen blev ikke genopbygget, mens sidefløjene blev forbundet med en lang forbindelsesgang. 

Slottet overgik til den danske stat efter 1. Slesvigske Krig, men den augustenborgske hertugslægt generhvervede det i 1865 og benyttede det især som sommerresidens. Hertug Ernst Günther benyttede slottet hyppigt og ændrede det i tysk romantiserende borgstil. Efter Genforeningen købte den danske stat slottet med tilhørende ejendomme og lod indrette lejligheder til danske tjenestemænd samt kontorer for toldvæsen, retsvæsen mv. I 1935 stillede rigsdagen Gråsten Slot til rådighed for kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid samt iværksatte en omfattende restaurering. Kronprinseparret flyttede ind i august 1936. Efter dronning Ingrids død i år 2000 er Gråsten Slot til rådighed for regentparret.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Den kongelige køkkenhave er offentlig tilgængelig.

Den kongelige køkkenhave er offentlig tilgængelig. Foto fra 2021.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.

Gråsten Slotshave

Slotshaven har et areal på 11 ha. Den blev anlagt  som en barokhave med geometriskformede bede i årene 1700-1710. Fra anden halvdel af 1700-tallet blev den omlagt til en romantisk have i engelsk landskabelig stil. Da kronprinseparret overtog Gråsten Slot i 1935 viste Ingrid stor interesse for haven og omdannede områderne nær slottet til en landskabelig blomsterhave i mange farver. Der anlagdes desuden et gartneri. Efter dronning Ingrids død har dronning Margrethe videreført udviklingen af slotshaven. I 2020 genskabtes den kongelige køkkenhave, der tidligere havde leveret til slottet. Der er offentlig adgang til både køkkenhaven og resten af slotshaven, når den kongelige familie ikke opholder sig på slottet.

Litteratur:
Sønderjysk Månedsskrift 1998:6 (temahæfte om Gråsten Slot).
Poul Andersen: Graasten – et slot og et sogn. 1986.