Gå til leksikonoversigt

Grænsekommissionen

Begreber

Den såkaldte Grænseafstikningskommission bestod af delegerede fra de sejrende magter efter 1. Verdenskrig, Frankrig, England, Italien og Japan, mens USA, der endnu ikke havde ratificeret fredstraktaten (Versaillesfreden), gled ud. I kommissionen var Danmark repræsenteret ved oberstløjtnant Axel Ramm, mens det tyske medlem var oberst Graf von Schwerin. Selve afmærkningen af den nye lande- og søgrænse med sten, pæle, bøjer og båker varede fra juli til slutningen af november 1920. 

I december kunne arbejdet med at fastlægge grænsen afsluttes, og juleaftensdag 1920 blev afmærkningen officielt bekendtgjort. Den nye grænse trådte i kraft i hele sin udstrækning om formiddagens den 1. januar 1921.

Litteratur:

Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, 1996.